You are here

zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara

Displaying 1 - 1 of 1

Nacionalni Park Đerdap JP

Address: 
Kralja Petra I 14A
Tel: 
030/590-778
Fax: 
030/590-877
Slike: 

,,,,,,,,,,,,,,

Brendovi: 
Kategorije: 
Šumarstvo
Lovni turizam
rezervat prirode
Ribolovni turizam
Lovni i ribolovni turizam
zaštita i očuvanje posebnih prirodnih vrednosti
unapređenje posebnih prirodnih vrednosti
zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara
unapređenje nepokretnih kulturnih dobara

Основна делатност је заштита и унапређење природних, културних и других знаменитости подручја Националног парка , заштита и узгој шума, лов и узгој дивљачи.

Национални парк Ђердап налази се у југоисточном делу Европе, у североисточном делу Републике Србије, и на самој граници са Румунијом.
Укупна површина Националног парка је 63.608 хектара, док је заштићеном зоном обухваћено 93.968 хектара.

Subscribe to zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara